Tooted & Transport  /  Kontaktinfo


EDASI
 

Seotud tooted


Täname Teid XEROXi toote ostu eest!

Palun kontrollige, et garantiieeskirjade dokument oleks õigesti täidetud!

Garantii kehtib tingimusel, et garantiieeskirjade dokument on täpselt, nõutele vastavalt ja ilma parandusteta täidetud ning et sellele on ostja ja toote müüja allkirjad, samuti müügiettevõtte tempel.

Kauba ostmisel nõudke enda juuresolekul seadme kontrollimist.

Müüja peab ostjale andma XEROXi volitatud teeninduskeskuste nimekirja. Kohaliku volitatud teeninduskeskuse kohta täpsemate andmete ning rohkema teabe saamiseks külastage meie veebisaiti www.estonia.xerox.eu

Seadet ja selle tarkvara on ostjal võimalik paigaldada/installeerida. Kasutaja paigaldab seadme kohalikus võrgus ning ühendab selle telefoniliiniga, samuti konfigureerib tarkvara kohalikus võrgukeskkonnas. Enne paigaldamist palume tutvuda seadmega kaasa pandud instruktsioonide ja juhistega.

Tehnilist abi ja nõu XEROX toodete kasutamisel saate XEROXi koduleheküljelt www.xerox.com või konsulteerige kohaliku volitatud XEROXi hoolduskeskusega.

 

Garantii kehtib Eestis, Lätis, Leedus

XEROX annab seadmele ___ kuulise garantii alates selle müügi kuupäevast. Garantii hõlmab tootjapoolsete vigade tasuta kõrvaldamist XEROXi volitatud teeninduskeskuse poolt.

XEROXi garantii kehtib tingimusel, et garantiieeskirjade dokument on täpselt, nõutele vastavalt ja ilma parandusteta täidetud ning et sellele on ostja ja toote müüja allkirjad, samuti müügiettevõtte tempel.

Kulumaterjalide (tooner, toonerikassetid, magnetkandja, fotoretseptor, trükikassetid, õli, tooneri ülejäägi mahutid) ja kindla kasutusajaga varuosade (kummist osad, kuum- ja surverullid, puhastusihmad, rihmad, filtrid) tööaeg on loomulikult piiratud ning nende tasuta väljavahetamine ei kuulu XEROXi garantiikohustuste hulka.

Garantii alla ei kuulu seadme ja selle osade regulaarne puhastamine, seadme häälestamine ja töökorda seadmine (perioodiline hooldus, värvide kalibreerimine), kulumaterjalide väljavahetamine; seadme kasutaja poolt teostatavad protseduurid, mida on kirjeldatud seadmega kaasa pandud instruktsioonides ja juhistes (kulumaterjalide asendamine, paberiummistuste kõrvaldamine).

Seadme diagnostika on tasuline ning omanikult tuleb selle eest maksta, kui seadme kohta tehtud kaebused ei vasta tõele ning tootjapoolseid vigu ei ilmne.

Tasuta garantiiremonti ei pakuta, kui seadme rikke on põhjustanud seadmega kaasa pandud instruktsioonides ja juhistes märgitud kasutamiseeskirjade eiramine; kui on kasutatud muid kui Tektronixi ja XEROXi kulumaterjale ja varuosi; kui on tekitatud mehaanilisi kahjustusi; kui võõrkehad, niiskus, putukad jms on tunginud seadmesse; või kui põhjuseks on force majeure (tulekahju, katastroofid jms).

Garantii ei kata seadmega kaasa pandud või lisatarkvarana installeeritud mis tahes liiki tarkvara.

Garantii katkeb juhul, kui seadet on remontinud või püüdnud remontida isik/ettevõte, kellel puudub XEROXi vastav sertifikaat.

Garantii ei korva kahju, mis on tingitud kasumi kaotusest, andmete kadumisest või muust otsesest või kaudsest kahjust seoses seadme rikkega.

Kõik garantii jooksul väljavahetatavad osad kuuluvad XEROXile ning neid ei tagastata seadme omanikule pärast väljavahetamist.

edge team oü